Działalność SKN Stratolog

Czym się właściwie zajmujemy...

 

Cele działalności:

            Zgłębianie wiedzy nt. finan S ów przedsiębiorstw i zarządzania strategicznego

              Praca w grupach samoksz T ałcących

                              Udział w konku R sach  (GMC, PAC)

                                Wyjazdy eduk A cyjne (GPW w Warszawie)

                               Rozwój osobis T y członków  

                                  Udział w szk O leniach dotyczących tematyki finansów

                        Współpraca z Akce L eratorem Technologii UŁ

                                 Organizacja k O nferencji (cykl "Zawód Absolwenta WZ")

                                                 Inte G racja


Nasze sukcesy i podejmowane działania:
 • 2005 – Zajęcia 3 miejsce w SIFE
 • 2006 - Drugi Etap Konkursu Financial Challenge
 • 2007 - Drugi Etap Konkursu Financial Challenge
 • 2008/2009
  • Wyjazd integracyjny-szkoleniowy Zmyślona
  • 5 miejsce w konkursie Financial Challenger organizowanym przez firmę E&Y
  • Finaliści konkursu DealMaker organizowanym przez firmę Deloitte w 2008 roku
  • I wyjazd edukacyjny na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
 • 2009/2010
  • Wyjazd integracyjno-szkoleniowy Zmyślona
  • Wyjazd edukacyjny na GPW w Warszawie
  • Uczestnictwo w konkursie GMC
  • Rozpoczęcie konferencji z cyklu „Zawód absolwenta wydziału zarządzania” – Analityk finansowy
  • Konferencja II z cyklu „Zawód absolwenta wydziału zarządzania – Menedżer sprzedaży”
 • 2010/2011
  • Wyjazd integracyjno-szkoleniowy Tuszyn
  • Uczestnictwo w konkursie menedżerskim GMC
  • Zaangażowanie w projekt ŁAPA (Łódzka Akademia Przedsiębiorczości Akademickiej)
  • Rywalizacja 4 drużyn złożonych z członków SKN Stratolog w grze menedżerskiej Top Sim
  • Wyjazd edukacyjny na GPW w Warszawieorga
  • Konferencja III z cyklu ,,Zawód absolwenta Wydziału zarządzania- Trener i Coach"
  • Organizacja konkursu TOPSIM Management Challenge na UŁ
 • 2011/2012
  • Udział w I Targach Kół Naukowych na Wydziale Zarządzania- sKOŁOwanie!
  • Uczestnictwo dwóch drużyn w konkursie menedżerskim GMC
  • Zaangażowanie w projekt ŁAPA Łódzkiej Akademii Przedsiębiorczości Akademickiej
  • Wyjazd integracyjno-szkoleniowy Tuszyn
  • Seminarium organizowane wraz z Kombinatorium Start-up'ów
  • Uczestnictwo członków SKN Stratolog w szkoleniu PR z firmą TELMA Group
  • Udział w seminarium New Connect z firmą  MAKOLAB
  • Udział w Targach Kół Naukowych i Organizacji studenckich na WZ.
  • PUBLIKACJA PIERWSZEGO NUMERU MAGAZYNU "BIZNE$MANIAK"
  • Udział w Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Manufakturze
  • Spotkanie z cyklu "Zawód absolwenta WZ- Przedsiębiorca"
  • Organizacja II edycji konkursu TOPSIM MANAGEMENT CHALLENGE na UŁ i PŁ
 • 2012/2013
        o Udział w Targach Kół Naukowych
          na Wydziale Zarządzania-sKOŁOwanie,
        o Wyjazd integracyjno-szkoleniowy Zmyślona
        o Udział członków w szkoleniu
          "Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego",
        o Udział w konkursie GMC Poland
        o Udział w konkursie PAC
        o Udział w Targach Kół Naukowych i Organizacji studenckich na WZ
        o Publikacja  drugiego  numeru magazynu "BIZNE$MANIAK"
        o Udział w XVII edycji Konkursu "Przedsiębiorczość, finanse i zarządzanie" organizowanym  przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości
        o Udział w projekcie UZO - wykład w KLO W  Kutnie
        o Udział drużyny w konkursie Marketing Challenge
 •  


 
Jesteś tutaj: